تعداد بازديد : 711
اجازات

موضوع ويژه نامه :

خلاصه : با توجه به اهميت موضوع اجازات در ميراث مكتوب شيعي، چند نمونه از اجازاتي كه از طرف بعضي از مراجع و فقهاء و محدثين بزرگ براي مرحوم آيت الله سيد هادي خسروشاهي صادر شده است، در سايت قرار داده مي‌شود، با اين هدف و به اين اميد كه طلاب و فضلاي عصر ما، در حوزه‌هاي علميه سنتي و قديمي قم و ديگر بلاد، ضمن اهتمام به فقه جواهري و بهره‌گيري از روش طلبگي در كسب علم و معرفت، با توجه به اهميت معنوي اجازات كتبي درباره اجتهاد و امور حسبيه و نقل حديث، به كسب اين نوع از اجازات سنتي شيعه نيز اهتمام بورزند...

 متون ويژه نامه
  سخن استاد خسروشاهي
  امام خميني
  آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم خويي
  آيت الله العظمي سيد محمدهادي ميلاني
  آيت الله العظمي سيد محمدكاظم شريعتمداري
  آيت الله شيخ ابوالفضل زاهدي قمي
  آيت الله سيد احمد زنجاني
  حضرت آيت الله شيخ مرتضي حائري
  آيت الله العظمي سيد محمدصادق روحاني
  آيت الله سيد محمدكاظم شريعتمداري
  اجازه‌اي ديگر از حضرت آيت الله شيخ مرتضي حائري
  آيت الله شيخ عبدالجواد اصفهاني
  آيت الله شيخ آقا بزرگ تهراني
  آيت الله العظمي مرعشي نجفي
  مكتوبي از امام خميني
  بازگشت