تعداد بازديد : 4480
ويژه نامه علامه سيدجلال الدين آشتياني

موضوع ويژه نامه :

خلاصه : علامه سيد جلال الدين آشتياني پرچمدار حكمت صدرايي در دوران معاصر و شارح بزرگ مكتب فلسفه اشراق و عرفان اصيل اسلامي، بي گمان يكي از شخصيت هاي استثنايي تاريخ و فرهنگ معاصر ايران زمين بود. نكته اي كه درباره وي مورد اتفاق همگان است، اين است كه: علامه آشتياني، انساني متعالي و فيلسوفي والامقام در حد ملاصدراي زمان بود. زندگي او، زندگي فيلسوفي زبده و دانشمندي پرمايه است كه فقط با عشق به علم و فلسفه و عرفان سپري شد و او هرگز از اين عشق خود نياسود و هيچ يك از تحولات كوچك و بزرگ روزگار سبب نشد كه او راه و روشي را كه براي خود برگزيده، ترك كند!

 متون ويژه نامه
  جلال فلسفه و عرفان و علامه رفيعي قزويني
  علامه سيدجلال الدين آشتياني؛ پدر حكمت و فلسفه معاصر
  فيلسوف و سياست
  «نهضت مقاومت» و جمعيت «متاع»
  ديدگاههاي سياسي استاد سيدجلال الدين آشتياني
  چند نامه تاريخي - سياسي استاد سيد جلال الدين آشتياني
  بازگشت