تعداد بازديد : 13045
ويژه نامه بهاييت

موضوع ويژه نامه :

خلاصه : فضل اللّه صبحي مهتدي از چهره هاي شاخص اهل قلم و هنر ايران معاصر، از بهائيان معروف كاشان بود. وي ساليان سال در آسياي ميانه و اغلب نقاط ايران به تبليغ بهائيت پرداخت. صبحي پس از جنگ جهاني اول براي ديدار «عبدالبهاء» به حيفا رفت و در آنجا مقرب درگاه گشت و سال ها كاتب عبدالبهاء بود. وي پس از ساليان متمادي از بهائيان جدا شد و در عسرت مادي روزگار گذراند. او سال ها بعد خاطرات خويش را كه نموداري از كاركرد سياسي، اجتماعي و فرهنگي بهائيان بود به چاپ سپرد كه از منابع شاخص در شناخت كردار اين نحله به شمار مي رود. حجت الاسلام والمسلمين استاد سيد هادي خسروشاهي كه چاپ جديد «خاطرات صبحي» با كوشش وي روانه بازار شده، گزارش واره اي از اين كتاب را در اختيار سالنامه «جوان» گذارده اند كه لطف ايشان را سپاس مي گوييم. مروري بر اين اثر ارجمند تاريخي مي تواند براي همگان عبرت آموز و آگاهي بخش باشد. خاطرات صبحي تحت عنوان «كتاب صبحي» در سال 1312 شمسي در مطبعه دانش تهران به چاپ رسيد و بخش دوم آن در سال 1332 تحت عنوان «پيام پدر» منتشر شد.

 متون ويژه نامه
  بازخواني يك سند مهم در باب كاركرد فرهنگي و سياسي بهائيت در ايران معاصر (بخش اول)
  بازخواني يك سند مهم در باب كاركرد فرهنگي و سياسي بهائيت در ايران معاصر (بخش دوم)
  بازخواني يك سند مهم در باب كاركرد فرهنگي و سياسي بهائيت در ايران معاصر (بخش پاياني)
  بازگشت