مصلح جهاني از نظر اسلام

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : اسلام كه آخرين و كاملترين اديان آسماني است به مسئله مهدي موعود اهميت خاصي قائل است و بيشتر از اديان و مذاهب ديگر آن را تبيين و تشريح كرده است و آياتي كه در قرآن شريف آمده و به اين موضوع تفسير شده زياد است كه از آن جمله آيه 105 ...

مصلح جهانى از نظر اسلام

اسلام كه آخرین و كاملترین ادیان آسمانى است به مسئله مهدى موعود اهمیت خاصى قائل است و بیشتر از ادیان و مذاهب دیگر آن را تبیین و تشریح كرده است و آیاتى كه در قرآن شریف آمده و به این موضوع تفسیر شده زیاد است كه از آن جمله آیه 105 از سوره انبیاء و آیه 9 از سوره صف و آیه 55 از سوره نور و آیه 54 از سوره مائده مى باشد.1

علاوه بر آیات، در اخبار فریقین ـ شیعه و سنى ـ روایات زیادى در این رابطه وارد شده و تا آنجا كه از تحقیق و تتبع غیر استقصایى یكى از دانشمندان حوزه علمیه قم به دست مى آید، متجاوز از 3 هزار روایت و حدیث در این مسئله و موضوعات مربوط به آن از پیغمبر اكرم و ائمه هدى(علیه السلام) نقل شده است.2

مثلا فقط درباره اصل موضوع ظهور مصلح جهانى و حضرت مهدى 657 حدیث از كتب عامه و اهل تسنن از قبیل: صحیح بخارى، سنن ابن ماجه، سنن ابى داود، سنن ترمذى، منتخب كنزالعمال، مسند احمد، ینابیع المودة، الصواعق المحرقه و... نقل شده است.3

البته كتاب هایى كه درباره این موضوع بحث و روایات آن را نقل كرده اند، بسیار است مثلا در كتاب منتخب الاثر متجاوز از 60 كتاب معتبر اهل تسنن و در حدود 100 كتاب از كتاب هاى معتبر خاصه نام برده شده4 كه از اكابر علماى اهل سنت و ائمه آنان به عنوان نمونه مى توان افراد زیر را نام برد:

احمد ابن داود، ابن ماجه، ترمذى، بخارى، مسلم، نسائى، بیهقى، ماوردى، طبرانى، سمعانى، رویانى، ابن قتیبه، ابن معرى، ابن عساكر، كسائى، ابن اثیر، حاكم، ابن جوزى، شارح معتزلى، ابن صباغ مالكى، ابن مغازلى، شافعى، محب الدین طبرى، شبلنجى و...
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. براى اطلاع از كیفیت استدلال به این آیات به تفاسیر شیعه و بحار الانوار ج 13 (ترجمه فارسى فصل 5 از ص 48 ـ 34) و راجع به آیه 54 سوره مائده و مختصرى از اخبار وارده درباره اوضاع آخرالزمان به تفسیر بزرگ المیزان تألیف استاد بزرگوار علامه طباطبائى، ج 5، ص 428 به بعد مراجعه شود.
2. آیت الله شیخ لطف الله صافى گلپایگانى در كتاب: منتخب الاثر فى الامام الثانى عشر و مجله ماهانه مكتب اسلام، ط قم، سال اول، شماره 3 به این امر پرداخته اند و البته با توجه به اصول و قواعد علم حدیث، هرگز نمى توان در صحت آنها تردید كرد.
3. منتخب الاثر فى الامام الثانى عشر، چاپ قم، فصل 2، ص 141 به بعد.
4. رجوع شود به مقدمه منتخب الاثر و كتاب بشارات عهدین، ص 292.