مسئله سنّ يا مظهري از قدرت بي انتهاي خدا

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : افراد مسن در طول تاريخ، خصوصاً در دوران هاي سابق و قرون گذشته، بسيار ديده شده است، مثلا قرآن مجيد عمر «نوح» را تا قبل از «طوفان» 950 سال گفته و مي فرمايد: «وَ لَقَد أرسَلنا نوحا الي قَومه فَلَبث فيهم ألف سنة الاّ خَمسين ...

مسئله سنّ یا مظهرى از قدرت بى انتهاى خدا

افراد مسن در طول تاریخ، خصوصاً در دوران هاى سابق و قرون گذشته، بسیار دیده شده است، مثلا قرآن مجید عمر «نوح» را تا قبل از «طوفان» 950 سال گفته و مى فرماید: «وَ لَقَد أرسَلنا نوحا الى قَومه فَلَبث فیهم ألف سنة الاّ خَمسین عاما» «ما نوح را بر قوم خود فرستادیم و او در میان آنها هزار سال، به استثناى 50 سال، به سر برد.» تورات عمر «ذوالقرنین» را بالغ بر سه هزار سال مى شمرد و اما تاریخ اسلامى آن را 1200 سال مى داند.
 
از این شواهد در گوشه و كنار تاریخ، حتى در دنیاى امروز هم پیدا مى شود ولى قبل از همه شواهد و مثالها، بایستى توجه داشته باشیم: قدرتى كه در پروتوپلاسم1 ماده حیاتى ایجاد مى كند، قدرتى كه از اسپرماتوزوئید و اوول، بشر متفكر خلق مى كند و مى خواهد او را عالم به كنه و حقیقت اشیاء نموده و پرده از رازهاى آفرینش و طبیعت برداشته و حتى او را بر جهان وجود مسلط كند... و یا نظم حیرت انگیز جهان هستى را به وجود آورد و آن را اداره نماید و یا بتواند با یك جهش دوران هاى مختلف زمین شناسى را زیر و زبر نموده و مانند «پشم زده شده» بنماید، (كالعهن المنفوش) و از همه بالاتر، از عدم، هستى به وجود آورد... این قدرت صاحب همان نیرویى هم هست كه بتواند انسان برجسته اى را هم، براى اجراى اصول انسانى و عدالت اجتماعى، در وقتى كه بشریت از همه مرامها، مكتب ها و حكومتها مأیوس شد، و دست نیاز به سوى خدا دراز كرد، حفظ نماید.

كسانى كه در این مسئله شك و تردید داشته باشند، به نظر ما هنوز ایمان یقینى به خداوند و قدرت مطلقه او نیاورده اند، زیرا یكى از مسلمیات و بدیهیات این است كه خدا بر هر چیزى قادر است و تنها با اراده محض، مى تواند آن را به مرحله عمل، و تحقق خارجى در آورد چرا كه: «او بر همه چیز احاطه دارد و بر انجام هر كارى تواناست»; «انّه بكلّشىء محیط و أنّه على كلّشىء قدیر.»
 
---------------------------------------------------------------
 1. Protoplasm