فوتوريسم از نظر اسلام

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : اسلام كه آخرين و كاملترين كيش آسماني است، اين موضوع را بيشتر و كاملتر تشريح كرده است. آياتي كه در قرآن شريف آمده و به اين موضوع تفسير شده است زياد است، و ما تنها به نقل بعضي از آنها اكتفا كرده ...

فوتوریسم از نظر اسلام

اسلام كه آخرین و كاملترین كیش آسمانى است، این موضوع را بیشتر و كاملتر تشریح كرده است. آیاتى كه در قرآن شریف آمده و به این موضوع تفسیر شده است زیاد است، و ما تنها به نقل بعضى از آنها اكتفا كرده و تفصیل و كیفیت دلالت آنها را به كتب تفاسیر حواله مى دهیم:

1ـ «ولقد كتبنا فى الزّبور من بعد الذّكر انّ الأرض یرثها عبادى الصالحون».1

«ما در كتاب زبور (داود) بعد از تورات (ذكر) نوشته ایم كه وراثت و حكومت جهانى از آن بندگان برگزیده و صالح خواهد بود».
 
2ـ «هو الّذى أرسل رسوله بالهدى و دین الحقّ لیظهره على الدّین كلّه ولو كره المشركون»2

«اوست آن خدایى كه رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا سرانجام دین خود را بر هر دینى برترى دهد، ولو اینكه كفار كراهت داشته باشند. »

3ـ «یا ایها الّذین آمنوا من یرتّد منكم عن دینه فسوف یأتى الله بقوم یحبّهم ویحبّونه أذّلة على المؤمنین أعزّة على الكافرین یجاهدون فى سبیل الله و لا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم».3

«اى كسانى كه ایمان آورده اید كسى كه از شما از دینش برگردد (خدا از او بى نیاز است) و بزودى جمعیتى را روى كار مى آورد كه هم خدا آنها را دوست مى دارد و هم آنها خدا را، در مقابل مؤمنان خاضع و در برابر كافران سربلندند، در راه خدا مجاهده مى كنند و از سرزنشِ سرزنش كنندگان نمى ترسند این فضل خداست كه به هر كس بخواهد مى دهد. خدا واسع و داناست.»4

4ـ «وعدالله الّذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنّهم فى الأرض كما أستخلف الّذین من قبلهم و لیمكنّن لهم دینهم الّذى أرتضى لهم و لیبدلنّهم من بعد خوفهم أمنا، یعبدوننى و لا یشركون بى شیئا».5

«خداوند به آنهایى كه از شما ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند وعده مى دهد كه به آنها خلافت روى زمین دهد، همچنان كه به كسانى كه قبل از آنها بوده اند داده است و دین آنها را در زمین جایگزین مى كند، همان دینى كه براى آنها پسندیده و ترس آنها را به امنیت مبدل مى سازد، آن روز مرا مى پرستند و چیزى را شریك من نمى سازند.»
 
------------------------------------------------------------------------
1. قرآن مجید، سوره انبیاء، آیه 105.
2. قرآن مجید، سوره صف، آیه 9.
3. سوره مائده، آیه 54.
4. براى فهم چگونگى دلالت این آیه بر موضوع ما و مطالعه مختصرى از احادیث وارده درباره اوضاع آخر الزمان كه همه ما آنها را امروز به چشم مى بینیم، رجوع شود به تفسیر بزرگ المیزان ج 5، ص 428 به بعد.
5. قرآن مجید.