فوتوريسم

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : متأسفانه در دوران توسعه تسلط و نفوذ استعمار و در طول تاريخ استثمار ملل مسلمان از جانب توسعه طلبان بين المللي، مسئله «مهدويت» با اشكال مختلفه اي، مورد سوء استفاده قرار گرفته و دشمنان ما تحت همين عنوان، ضربه هاي سختي بر ...

فوتوریسم

فوتوریسم،1 یعنى اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار ظهور منجى غیبى و مصلح جهانى و بزرگ، از جمله مسائلى است كه در اصول عقاید ما، جاى مهمى را اشغال كرده است.

فوتوریسم عقیده اى است كه در كیش هاى آسمانى: زور استریانیسیم (مذهب زردشت) و جودائیسم (مذهب یهود) و سه مذهب عمده مسیحیت: كاتولیك، پروتستان، ارتودوكس و به طور كلى در میان مدعیان نبوت، به مثابه یك اصل مسلم قبول شده و همگى بالاتفاق بشارت ظهور همچو مصلحى را داده اند... در این راستا، دو مذهب عمده اسلام ـ تشیع و تسنّن ـ هم در ظهور یك «مهدى» در دوران واپسین زمان، اتفاق نظر دارند.

متأسفانه در دوران توسعه تسلط و نفوذ استعمار و در طول تاریخ استثمار ملل مسلمان از جانب توسعه طلبان بین المللى، مسئله «مهدویت» با اشكال مختلفه اى، مورد سوء استفاده قرار گرفته و دشمنان ما تحت همین عنوان، ضربه هاى سختى بر پیكر اصول عقاید و در نتیجه به استقلال سیاسى و اقتصادى ما، وارد آورده اند.

اگر در قرون گذشته مدعیان قلابى مهدویت براى ارضاى شهوت جاه طلبى، دنیاپرستى و شهرت خواهى قیام مى كرده اند، سازندگان نواهاى مهدویت و بابیت در قرون ما، كه سرانجام از «نبوت جدید» سر در آورده اند، در مرحله اول از «ماوراء بحار» و از پشت مرزها الهام گرفته اند، و شاهد صدق ما این است كه این نواها بیشتر در سرزمین هایى برخاسته كه «تحت قیمومیت» دیگران بوده است.

اگر مسلمانان به طور كلى (اعم از شیعه و سنى) و مذاهب آسمانى دیگر، معتقد به آمدن یك مصلح خدایى و بزرگ هستند، سازمان هاى منحط ایدآلیسم، كمونیسم، كاپیتالیسم هم خواسته اند از فرصت سوء استفاده نموده و در ارسال «مهدى موعود»! تشریك مساعى به عمل آورند!

در واقع استعمارگران بدین وسیله كوشش كرده اند علاوه بر اینكه نگذارند ملل بى اطلاع آنها از حقایق یك عقیده جهانى و نجات بخش آگاه شوند، مللى را هم كه شایسته رهبرى فكرى و اجتماعى جوامع انسانى بوده و داراى ذخیره هاى فكرى عمیق و جامع الاطرافى هستند، از منابع فلاح و رستگارى خود دور كرده و به منظور به دست آوردن منابع ملى آنها و بازارهاى اقتصادى براى خود، و با ایجاد تزلزل هاى عقیده اى در بین مردم، و همچنین تجزیه و تفرقه در بین یك واحد جهانى به نام «امت اسلام» به مقاصد سوء و ضد بشرى خود دست یابند.

ولى ما كه مسلمان هستیم و خود را صاحب طرز فكرى مى دانیم كه حتى مى تواند صلح بین المللى را با تشكیل اردوگاه سوم، بلوك میانه، و جبهه متحد مسلمین (پان اسلامیزم) ـ و با ایجاد تعادل سیاسى جبرى، در بین دو قطب متجاوز شرق و غرب ـ (به وجود آورده و تأمین كند، بایستى از این گونه مسائل كه با عقیده و طرز فكر ما) بستگى تام دارد، شدیداً دفاع كنیم و به روشنگرى مردم بپردازیم.

براى همین منظور، و به جهت تصادف انتشار اولین شماره از دوره جدید مجله2 با نیمه شعبان، روز تولد پیشواى جهانى ما، روزى كه براى همه مسلمانان و بالخصوص شیعیان، یك روز تاریخى و بسیار بزرگى است، روزى كه پیشواى ما براى گسترش دادن به رسالت تاریخى اسلام، و براى بسط عدل و داد، و اجراى عدالت اجتماعى در سراسر روى زمین، و براى پیروزى قطعى و همه جانبه دین حق، به دنیا آمد... این بحث اجمالى را شروع كردیم، و امیدواریم كه این مقاله مختصر، مورد توجه و دقت كسانى واقع گردد كه پاى بند هوى و هوس نیستند، و موجب شود كه جوانان ما تحقیقات بیشترى در عقاید خود بنمایند، و با درك حقایق ایدئولوژى خلل ناپذیر ما، فریب تبلیغات مدعیان دروغین مهدویت را نخورند.

و البته آنچه كه ما فعلا در این باره مى نویسیم، به مثابه یك مقدمه كوتاه و مختصر است، و امیدواریم كه در آینده بتوانیم این مبحث را از تمامى جهات، به طور كامل و مشروح مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
 
-----------------------------------------------------------------------
1. Futurism
2. مجله ماهانه مجموعه حكمت چاپ قم، منتشره به تاریخ 15 شعبان 1378 هجرى ـ اسفندماه 1337 شمسى.