آيت الله العظمي سيد محمدكاظم شريعتمداري

تهيه كنندگان ويژه نامه :

«آيت الله العظمي سيد محمدكاظم شريعتمداري»

بسم الله الرحمن الرحیم

مخفی نماند که جناب مستطاب ثقة الاسلام، آقای آقا سید هادی خسروشاهی (دام افضاله) مجاز و مأذون است در تصدّی امور حسبیه و کلّ امور منوط به نظر الفقیه فی زمان الغیبة و کذلک، مجاز است در اخذ وجوهات شرعیۀ سهم سادات و سهم امام (ع)، و صرف آن در مصارف شخصیه و در موارد شرعیّه و اسئلُهُ الدّعاء فی الخلوات و أوصیه بمراعات الاحتیاط، فانّه سبیل النّجاة.
 
فی 21 محرّم الحرام 1384
الأحقر سید کاظم شریعتمداری (مهر)