چه كساني به اسرائيل چراغ سبز نشان دادند؟(1)

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : قباني مي گويد كه ملت فلسطين از ازدواجهاي محرمانه! و فرزندان نامشروع آن و ديگر ماجراها ، بيزار است و اين امور را محصولي از آمريكا مي داند و به آمريكا مي گويد: هرگز! اي آمريكا ...!

چه كساني به اسرائيل چراغ سبز نشان دادند؟

اشاره :  "غسان بن جدو" دوست قديمي ما ، عضو سابق نهضت اسلامي تونس و داماد شهيد "صالح الحسيني " مدتها در ايران ، سرپرست تلويزيون "الجزيره" بود ... و بعد شد سرپرست واحد بيروت!...

در حوادث اخير ، فداكارانه نخست به مخفيگاه سيد عرب و اسلام ، سيد حسن نصرالله رفت و به گفتگو با او پرداخت و مواضع حزب الله را از زبان او پخش كرد و سپس با علامه آيت الله سيد فضل الله و بعد شخصيت هاي ديگر ، موشكافانه و مدافعانه ، حو ادث را پيگيري كرد... و سرانجام به "قطر" رفت و با شيخ محمد بن جاسم بن جبرال ثاني ، وزير امور خارجه قطر ، مصاحبه كرد و اسراري را هويدا ساخت!

"بن جدو" پرسيد: مي گويند : آمريكا بمب هاي هوشمند را از دوحه براي بمباران مردم به جنوب لبنان و غزه ، انتقال داده است؟ جناب وزير اظهار بي اطلاعي كرد! و گفت : من خبر ندارم!! ابن جدو سپس پرسيد : چرا روابط خود را با اسرائيل قطع نمي كنيد ؟

آل ثاني ! گفت : ما به طور شفاف با اسرائيل روابط اقتصادي داريم ، بقيه كشورهاي عرب ، اغلب روابط صميمانه و همه جانبه دارند  ، اما اعلام نمي كنند ! اگر آنها تصميم به قطع روابط بگيرند ما هم حرفي نداريم ! سرانجام بن جدو پرسيد : آيا صحت دارد كه بعضي از سران كشورهاي عرب ، به اسرائيل چراغ سبز نشان داده اند كه فرصت خوبي است كه كار حزب الله و مقاومت را در لبنان يكسره كنيد؟

آل ثاني در پاسخ گفت : متأسفانه بله اين امر صحت دارد.

راستي چه كساني چراغ سبز دادند؟

موضعگيري هاي بيشرمانه بعضي از صلح طلبان! با اسرائيل بسيار علني و آشكار بود و من خود مانند همگان از ماهواره ها ، اين موضع گيري ها را شاهد بودم.

خلاصه كلام متحد الشكل و المعني آقاي مباركه شاه اردن و يكي از آل سعود اين بود كه : كار حزب الله آن هم بدون اجازه! دولت ماجراجويي بود و اكنون دوران مذاكره سياسي است نه ماجراجويي؟! "قدولي زمن المغامرات!!  بلي اين ها را "نزار قباني در شعري ، "هروله گراني " ناميد كه نه شرم دارند و نه غيرت ، نه آبرو دارند نه حيثيت و همه چيز را فروخته اند به چند روز رياست...

قباني مي گويد كه ملت فلسطين از ازدواجهاي محرمانه! و فرزندان نامشروع آن و ديگر ماجراها ، بيزار است و اين امور را محصولي از آمريكا مي داند و به آمريكا مي گويد: هرگز! اي آمريكا ...! اين قصيده نخست در مجله "روز اليوسف" چاپ قاهره شماره 3513 ، مورخ اكتبر 1995 (صفحه34و 36) و سپس در روزنامه هاي "الشعب" و "الاحرار" قاهره و "الحيات " چاپ لندن ، منتشر شد و من آن را در آبان ماه 1374 ترجمه و بازسرايي كردم كه نخست در همان سال در فصلنامه "تاريخ و فرهنگ معاصر" شماره 13-14 چاپ شد و اينك به خاطر استمرار خيانت "هروله گران" به نشر مجدد آن مي پردازيم!...
 
سيد هادي خسروشاهي -12/5/85