نيم قرن فعاليت فرهنگي

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : «مركز بررسيهاي اسلامي» با هدف اصلي نشر و پخش انديشه و فرهنگ اصيل اسلامي در سطح جهاني، با استفاده از همه وسائل و امكانات عصري، در سال 1351 هـ . ش توسط استاد در حوزه علميه قم، تأسيس گرديد و به مثابه يك واحد فرهنگي - علمي در ...

تأسيس مركز بررسيهاي اسلامي

«مركز بررسيهاي اسلامي» با هدف اصلي نشر و پخش انديشه و فرهنگ اصيل اسلامي در سطح جهاني، با استفاده از همه وسائل و امكانات عصري، در سال 1351 هـ . ش توسط استاد در حوزه علميه قم، تأسيس گرديد و به مثابه يك واحد فرهنگي - علمي در حوزه، به فعاليت پرداخت.
اين مؤسسه در دوران قبل از انقلاب، به علت مخالفت ساواك به ثبت نرسيد و سرانجام در سال 1379 با موافقت «وزارت ارشاد اسلامي» ثبت رسمي به عمل آمد.
اساسنامه آن در سه فصل و 34 ماده تنظيم شده كه نقل همه آن مواد ضرورتي ندارد و فقط ماده 8 از فصل اول را كه نشان دهنده اهداف اصلي اين مؤسسه است، نقل مي كنيم:
«ماده 8 اهداف و موضوع فعاليت مؤسسه به شرح زير است:
1- تأسيس و اداره كتابخانه هاي تخصصي، تحقيقاتي و يا عمومي. 2- انجام مطالعات و تحقيقات در موضوعات متناسب با اهداف مؤسسه و اجراي طرح هاي پژوهشي. 3- ترجمه متون و كتاب هاي جديد به زبان هاي خارجي و يا بالعكس. 4- طراحي و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آزاد فرهنگي. 5- انجام فعاليت هاي انتشاراتي و تأسيس و اداره مركز نشر به منظور انتشار كتاب، نشريات، مطبوعات و همچنين اقدام به تأسيس و تجهيز چاپخانه با اخذ مجوز لازم آن. 6- تشكيل جلسات گفتگو، انجمن ها، كنفرانس ها و سمينارها در موضوعات مختلف مرتبط با اهداف مؤسسه و نيز برگزاري و تدارك همايش هاي علمي - فرهنگي. 7- تأسيس و اداره مراكز اطلاع رساني و ارائه خدمات به اساتيد، طلاب، دانشجويان و ساير علاقمندان و توليد و عرضه نرم افزارهاي كامپيوتري متناسب با فعاليت ها و اهداف مؤسسه. 8- برقراري ارتباط با مراكز علمي و فرهنگي داخل و خارج از كشور و انجام تبادل فرهنگي از طريق مبادله خدمات و كالاهاي فرهنگي، كتاب، مطبوعات و نرم افزار».
با توجه به بخشي از اهداف فوق، مركز بررسيهاي اسلامي تاكنون توانسته است كه متون و يا آثار مفيد و ارزشمندي را به زبان هاي مختلف، ترجمه و چاپ و منتشر نمايد كه از آن جمله است:
انگليسي: قرآن مجيد، نهج البلاغه، زندگاني پيامبر، اصل و اصول شيعه، برهان قرآن، انجيل برنابا، محمد در آئينه اسلام، و اسلام چيست؟ و...
آلماني: قرآن مجيد، اسلام و محمد(عليه السلام) و...
عربي: قرآن مجيد، نهج البلاغه، حديث الغدير و...
و به زبان فارسي ده ها كتاب و رساله ارزشمند...
مؤسسه هم اكنون در مراحل مقدماتي تأسيس كتابخانه عمومي است كه به ياري خدا با اهداء تمامي كتاب هاي كتابخانه شخصي استاد - كه محصول نيم قرن پي گيري و تلاش و جمع آوري است - در حوزه علميه قم، آغاز به كار خواهد نمود.
البته مركز بررسيهاي اسلامي همچنان به فعاليت هاي فرهنگي خود ادامه مي دهد و علاوه بر نشر مرتب هفته نامه «بعثت» كه 28 سال تمام از انتشار آن مي گذرد و تاكنون 1350 شماره از آن منتشر شده است، در زمينه تاريخ معاصر، اسناد و خاطرات هم فعال است و كتاب ها و اسنادي را در حال تحقيق، تدوين و نشر دارد...

نمودار فعاليت هاي فرهنگي مركز بررسيهاي اسلامي  - تأسيس 1351

1- واحد تحقيقات و پژوهش
- جمع آوري و تدوين آثار علامه طباطبائي (18 جلد) - زير چاپ -
- جمع آوري و تدوين آثار متفرقه استاد سيدهادي خسروشاهي (10 جلد در ويرايش نهائي)
- جمع آوري و تحقيق آثار سيد جمال الدين اسدآبادي (10 جلد) - در قم و قاهره چاپ شده است -
- تهيه مجموعه حركت هاي اسلامي معاصر (20 جلد) - 6 جلد تاكنون منتشر شده است -
- مجموعه اسناد انقلاب اسلامي ايران (20 جلد) - 2 جلد چاپ شده است -

2- واحد تاريخ، اسناد و خاطرات
- علماي آذربايجان و تاريخ خاندان
- زندگي و مبارزه شيخ محمد خياباني
- زندگي و مبارزه ثقة الاسلام تبريزي
- اسنادوزارت خارجه انگليس درباره سيدجمال الدين اسدآبادي(منتشر شد)
- اسناد وزارت خارجه ايران درباره سيد جمال الدين اسدآبادي
- زندگي و انديشه علامه محمدتقي قمي - به عربي منتشر گرديد -
- يادواره آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني
- يادواره شهيد سيدمجتبي نواب صفوي (منتشر گرديد)
- يادواره ها و يادمان ها (2 جلد)
- اسناد ساواك درباره استاد سيدهادي خسروشاهي
- خاطرات استاد سيدهادي خسروشاهي (3 جلد)
- نگاهي به زندگي و آثار سيدهادي خسروشاهي (همين كتاب)

3- واحد اينترنت
- راه اندازي سايت استاد خسروشاهي
www.khosroshahi.org
- راه اندازي سايت سيد جمال الدين اسدآبادي،
مصلح شرق
www.mosleheshargh.com
- راه اندازي سايت كلبه شروق
www.shorough.com

4- واحد نشر الكترونيك:
- نرم افزار مجموعه اي از آثار استاد، نسخه اول كه با همكاري مؤسسه كامپيوتري نور تهيه شده است.

5- واحد نشريات
- هفته نامه بعثت: 28 سال انتشار مستمر (تاكنون 1350 شماره)
- فصلنامه تاريخ و فرهنگ معاصر، 24 شماره (6 سال)
- ويژه نامه هاي تاريخ و فرهنگ معاصر (3 مجلد)

6- واحد انتشارات
- مركز بررسيهاي اسلامي: (چاپ بيش از 30 عنوان كتاب) به زبان هاي: فارسي، عربي، انگليسي و آلماني (از جمله قرآن و نهج البلاغه)
- كلبه شروق: (چاپ بيش از 25 عنوان كتاب)
- همكاري با: دارالعلم، دارالفكر، دارالتبليغ، شفق، نسل جوان، خرم، بوستان كتاب در قم، و مراكز نشر تهران: مؤسسه اطلاعات، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، بعثت، شركت سهامي انتشار، مركز اسناد انقلاب اسلامي، مؤسسه تحقيقاتي صدر، مجمع تقريب.
مركز فرهنگي اسلامي اروپا رم - ايتاليا:
- چاپ و نشر 165 كتاب و نشريه و رساله و مجله به زبان هاي: فارسي، ايتاليايي، عربي، انگليسي و فرانسه توسط مركز فرهنگي اسلامي اروپا - رم
دارالهدف و مكتبة الشروق مصر - قاهره:
- تأليف و تحقيق و يا همكاري در نشر 50 جلد كتاب و رساله درباره تشيع و اهل بيت و تاريخ معاصر در قاهره

7- واحد كتابخانه
- راه اندازي واحد كتابخانه عمومي در قم (در دست اقدام)
- راه اندازي كلبه شروق براي عرضه محصولات فرهنگي (در دست اقدام)
…ـ…
آدرس: ايران، قم، خيابان صفائيه، شماره 656، ساختمان بعثت
تلفكس: 7741423 - 0251
پست الكترونيك:
markaz@khosroshahi.ir

تأسيس مراكز نشر
استاد در تأسيس يا پيدايش چندين مركز نشر و توزيع كتاب و مجله در قم و تهران، نقش عمده و اساسي به عهده داشته كه فهرست آنها به قرار زير است:
1- انتشارات «در راه حق»:(1 ) دو شماره نخستين «در راه حق» كه در پاسخ به شُبهات مسيحيان بود و به طور رايگان توزيع گرديد، توسط خود استاد تهيه و تنظيم و منتشر گرديد... آدرس اين نشريات «قم: مدرسه حجتيه» بود كه در صفحه آخر نشريه چاپ مي شد. پس از انتشار دو شماره نخست به پيشنهاد آيت الله سيد محسن خرازي حفظه الله، امور نشريه به منزل ايشان كه متصل به مدرسه حجتيه بود انتقال يافت و با همكاري آيات و حجج و دوستاني چون آقايان: سيد محمد خامنه اي، زين العابدين قرباني، رضا استادي، سيد جمال الدين دين پرور، علي حجتي كرماني، مير ابوالفتح دعوتي و ديگران، دامنه فعاليت «در راه حق» و انتشارات توسعه يافت و به خدمات فرهنگي - انتشاراتي خود در سطح وسيعي ادامه داد. همكاري استاد با مؤسسه در راه حق - و قبل از توسعه بخش فرهنگي آن - به مدت چند سال ادامه يافت.
2- انتشارات دارالتبليغ اسلامي: پس از تأسيس دارالتبليغ اسلامي، به پيشنهاد استاد واحد انتشاراتي آن بهوجود آمد. اين واحد شامل سه بخش بود، بخش اول انتشارات رايگان كه رساله ها و نشرياتي به زبان هاي: فارسي، عربي، انگليسي و اردو منتشر و در سطح جهاني توزيع مي كرد. اين انتشارات عمدتاً درباره مسائل اسلامي و يا پاسخ به شُبهات مسيحيان بود.
بخش دوم واحد مجلات كه به نشر مجلات متعددي به نام هاي: پيام شادي (براي كودكان)، نسل نو (براي نوجوانان)، و فصلنامه الهادي (به زبان عربي)، پرداخت كه سردبيري يك يا دو سال نخستين هر سه مجله، به عهده استاد بود. اين مجلات در داخل و خارج و در سطح وسيعي انتشار مي يافت.
بخش سوم واحد نشر كتاب بود كه نخست با خريد و افتتاح مغازه كوچكي - متصل به دارالتبليغ - سر كوچه آقازاده، كه قبلا محل سبزي فروشي بود! - آغاز شد و سپس توسعه يافت و صاحب چاپخانه و انتشارات وسيعي گرديد و ده ها كتاب ارزنده و مفيد از شخصيت هاي معروف اسلامي منتشر ساخت.. مسئوليت علمي نخستين دوران اين بخش هم به عهده استاد بود.
3- «مؤسسه انتشارات بعثت»: با همكاري همه جانبه استاد و جناب آقاي فخرالدين حجازي در سال 1347 در تهران تأسيس شد. اين مؤسسه ده ها كتاب مفيد و ارزنده، از: آيت الله ناصر مكارم شيرازي، آيت الله سيد ابوالفضل موسوي زنجاني، مهندس مهدي بازرگان، محمودي سبزواري، محمدجواد حجتي كرماني، سيد غلامرضا سعيدي، فخرالدين حجازي، عليرضا نوري زاده، سيدهادي خسروشاهي و ديگران، منتشر ساخت كه مورد استقبال نسل جوان و دانشجويان قرار گرفت. (اين مؤسسه همچنان به فعاليت فرهنگي خود ادامه مي دهد).
4- رسالت: پايه گذاري و تأسيس مركز نشر بزرگي در قم، خيابان ارم، در سال 1353 با نام «انتشارات رسالت»، يكي ديگر از خدمات استاد در حوزه علميه قم بود كه به نوبه خود، ده ها كتاب ارزشمند، با توزيع وسيعي، چاپ و ارائه نمود و تا پيروزي انقلاب اسلامي هم به فعاليت خود ادامه داد.
5- نشر نذير: علاوه بر انتشارات رسالت، در سال 1355 «نشر نذير» توسط استاد بهوجود آمد و در واقع يك واحد انتشاراتي در راستاي اهداف نهضت اسلامي ايران بود و به فعاليت روشنگري مي پرداخت و مركز ثابتي نداشت ولي ده ها كتاب و نشريه منتشر و توسط دوستان و دانشجويان در سطح كشور توزيع كرد تا آنجا كه تيراژ بعضي از آنها بالغ بر يكصد هزار نسخه رسيد، نام بعضي از آنها عبارت است از: نظام حكومت در اسلام (آيت الله سيد صادق روحاني مدظله)، جامعه و حكومت اسلامي (از شهيد نواب صفوي)، اسرائيل عامل امپرياليسم (جلال آل احمد)، مجموعه آثار محمد نخشب (5 جلد)، انسان، اسلام، ماركسيسم و: اجتهاد، انقلاب دائمي (دكتر علي شريعتي)، اسلام در شوروي و چندين كتاب سياسي ديگر.
6 و 7- دو واحد ديگر به نام هاي: «نشر رزمندگان مسلمان» و «نشر عصر جديد» نيز زير نظر استاد بهوجود آمد كه مركز ثابتي نداشتند ولي ده ها كتاب درباره كمونيسم و فلسفه ماترياليسم و اصول ماركسيسم از سوي اين دو واحد منتشر گرديد كه با استقبال نسل جوان روبرو شد. از جمله كتاب هاي اين دو واحد عبارتند از: امپرياليسم سرخ، توطئه در شوروي، انشعابيون و حزب توده، كمونيسم و مذهب، اعترافات يك كمونيست، انتخابات در شوروي، خطر كمونيزم، سرگذشت يك كمونيست، آشنائي با حزب توده ايران، چگونه كمونيست شدم؟ و چندين كتاب ديگر.
هدف نشر رزمندگان مسلمان و عصر جديد در واقع با توجه به فعاليت گسترده تبليغاتي و فرهنگي توده اي ها و ماركسيست ها، در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، مبارزه با تهاجم تبليغاتي آنها بود كه خوشبختانه كتاب هاي اين دو واحد نشر، مورد استفاده عموم قرار گرفت و بعضي از آنها در صد هزار نسخه منتشر گرديد. (نمونه هاي اين كتاب ها در كتابخانه مركز بررسيهاي اسلامي موجود است).
8- مركز الاعلام العالمي للثورة الاسلامية في ايران: اين مركز با همكاري دوستاني از وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد در اوائل انقلاب، در تهران تأسيس شد كه علاوه بر چاپ و نشر مجله ماهانه صوت الامة به سردبيري استاد، كتاب هاي زيادي نيز به زبان هاي: عربي، انگليسي، فرانسه و... منتشر ساخت كه در سطح جهاني توزيع گرديد. هزينه اين مركز توسط دو وزارتخانه فوق تأمين مي شد.
اسامي بعضي از آن كتاب ها به قرار زير است.
به عربي: الحكومة الاسلامية، الجهاد الاكبر، الثورة والقائد، دروس من الثورة الاسلامية في ايران، الثورة الاسلاميه، وقائع و احداث، ايران في المخاض!، خطاب الامام الخميني حول القدس والمهدي المنتظر، الحركة الاسلامية في ايران: علي طريق الثورة، النبّي الاّمي.
به انگليسي: The visage of Mohammed ، Imam on Eid oL Fitr ،
The day of QUDS ، IslamicRevolutionIRAN is Facing ،
به فرانسه:
Civilisation Et Modernisation ، Oui, Frere llen Etait Ainsi
9- مركز فرهنگي اسلامي اروپا - رم: اين مركز فرهنگي كه توسط استاد در ايتاليا تأسيس گرديد، واحدي فعال براي نشر كتاب و مجله به زبان هاي: فارسي، عربي، انگليسي، ايتاليائي، فرانسه بهوجود آورد كه طبق فهرست منتشر شده در «رم» بالغ بر 165 جلد كتاب و نشريه، به زبان هاي فوق، در مدت پنج سال چاپ و منتشر ساخته است.
اغلب آثار منتشر شده اين مركز به كتابخانه ها، احزاب، روزنامه ها، شخصيت هاي فرهنگي - سياسي و به طور رايگان ارسال مي گرديد و آثار مثبت قابل توجهي در روشنگري حقايق اسلام و انقلاب داشت.
10- كلبه شروق: اين مركز با مجوز رسمي وزارت ارشاد، در سال 1379 تأسيس و در تهران، مقابل دانشگاه تهران به فعاليت پرداخت و توانست در مدت كوتاهي، ده ها كتاب: علمي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را منتشر سازد كه از آن جمله بود: امام علي صداي عدالت انساني (5 جلد) عدالت اجتماعي در اسلام (2 جلد)، انسان، ماديگري و اسلام، واتيكان، دنياي اسلام و غرب، زندگي و مبارزات سيد جمال الدين اسدآبادي، مفخر شرق: سيد جمال الدين و اقبال لاهوري، حركت هاي اسلامي الجزاير، ميزگرد تقريب بين مذاهب اسلامي در قاهره و.
اين مركز نشر همچنان فعال است و مركز آن به: قم، خيابان صفائيه انتقال يافته است و برنامه هاي فرهنگي خاصي را در دست اجرا دارد.

كتابخانه مركز بررسيهاي اسلامي ـ در حال تأسيس ـ
يكي از برنامه هاي اساسي مركز بررسيهاي اسلامي - طبق اساسنامه مصوبه -، تأسيس كتابخانه اي جامع شامل كتاب هاي جديد، درباره همه مسائل جهان اسلام است.
نخستين مجموعه تشكيل دهنده اين مركز فرهنگي، كتابخانه شخصي استاد سيدهادي خسروشاهي است كه شامل هزاران جلد كتاب و نشريه، به زبان هاي گوناگون مي باشد... اين مجموعه محصول نيم قرن تلاش در تهيه و گردآوري كتاب ها، از كشورهاي مختلف است كه توسط ايشان «وقف» حوزه علميه قم شده است.
اين كتابخانه به ياري خدا، در آينده اي نه چندان دور، در محل مناسبي در قم تأسيس و افتتاح خواهد شد.
البته دوستان محترم و مؤلفان عاليقدر، در صورت تمايل مي توانند با اهداء آثار و تأليفات و كتاب هاي خود، اين كتابخانه را غني تر سازند و اين در واقع به عنوان باقيات الصالحات، از آنها به يادگار خواهد ماند.
آدرس موقت: قم خيابان صفائيه، ساختمان بعثت، طبقه سوم، كتابخانه مركز بررسيهاي اسلامي.

معرفي سايت استاد www.khosroshahi.org
در اين سايت بخشي براي معرفي كتب ايشان در نظر گرفته شده است. تاكنون ده ها عنوان كتاب از آثار ايشان در ايران، ايتاليا، مصر، تركيه، پاكستان و لبنان به چاپ رسيده است كه متن كامل بعضي از آنها در سايت آورده شده است كه اين كار به مرور زمان صورت خواهد گرفت و سعي خواهد شد هر ماه حداقل 2كتاب بر مجموعه قبلي اضافه شود.
بخش ديگر سايت اختصاص به مجموعه مقالات دارد كه در زمينه هاي مختلف و از قريب به نيم قرن پيش در نشريات و سمينارها و جلسات مختلف مطرح شده است در اين قسمت نيز با توجه به مقالات بسيار زيادي كه در اختيار مي باشد سعي شده تا گزيده اي از آنها به مرور در سايت قرار گيرد.
بخش ديگر سايت مجموعه مصاحبه هاي استاد خسروشاهي مي باشدكه در كشورهاي مختلف به زبان هاي ايتاليايي، عربي، تركي، فارسي، انگليسي و اردو و... صورت گرفته است.
قسمتي از سايت نيز به تصاوير استاد خسروشاهي در كنفرانس ها و شخصيت هاي مختلف اختصاص يافته است.
بخش ديگري از سايت اختصاص به معرفي مراكز و نشرياتي مي يابد كه تحت اشراف استاد فعاليت مي كنند كه عبارتند از: مركز بررسيهاي اسلامي با 34 سال سابقه فعاليت، مركز فرهنگي اسلامي اروپا - رم، مؤسسه گلسرخ لندن (ناشر مجله هفتگي العالم و چند مجله ديگر به زبان انگليسي)، هفته نامه بعثت با 28 سال سابقه انتشار هفتگي از قم، فصلنامه تاريخ و فرهنگ معاصر با سابقه 6 سال انتشار مستمر و نيز انتشارات كلبه شروق كه 7 سال از آغاز فعاليت آن مي گذرد.
 
CD مجموعه اي از آثار استاد خسروشاهي
(اين نرم افزار با همكاري واحد نشر الكترونيك مركز بررسيهاي اسلامي و مؤسسه كامپيوتري نور توليد شده است)
عنوان كتب موجود در CD :
امام علي(ع) (5 جلد)، دو مذهب، انجيل و مسيح، اسلام و صلح جهاني، مصلح جهاني، ما چه مي گوئيم؟، واتيكان دنياي اسلام و: غرب، انسان، ماديگري و: اسلام، عدالت اجتماعي در اسلام، يادواره نواب، اخوان المسلمين، فدائيان، بعثت، ميزگرد تقريب بين مذاهب، الجزاير، جهاد اسلامي، حركت اسلامي فلسطين، حركت امام خميني و تجديد حيات اسلامي، مسئله فلسطين و طرح ماهيت صهيونيست، مسائل نهضت هاي اسلامي، نهضت هاي اسلامي و انقلاب اسلامي ايران، اهل البيت في مصر، عبداللله بن سبا، قصة التقريب.
 
ويژگي هاي نرم افزار
* ارتباط منطقي ميان واژگان و متن كتب از طريق فهرست كلمات
و جستجوي عبارات
* ارائه امكانات فني جهت پژوهش هاي موضوعي در كتب
* عرضه فهرست ها و نمايه هاي مختلف جهت تسهيل در امر تحقيق
* پژوهش هاي متنوع و گسترده در متون برنامه
* دست يابي آسان و سريع به متن، فصول و ابواب كتب از طريق
فهرست درختي
* ارتباط لغت نامه با متن كتب برنامه
* امكان يادداشت برداري، گزينش متن، ويرايش و چاپ مطالب مورد نظر
-----------------------------------------------------------------
1. آية الله سيد محسن خرازي از بانيان مؤسسه در راه حق، درباره نخستين نقش استاد سيد هادي خسروشاهي در مصاحبه اي چنين مي گويند: «... فعاليت ها-ي مسيحيان- از سال 43 به بعد كه سال هاي بسيار بحراني بعد از تبعيد حضرت امام(قدس سره) بود، انجام مي گرفت. دوران اختناق بود; از يك طرف محدوديت هاي تبليغي براي مسلمانان بسيار شديد بود و از طرف ديگر، اينها بدون معارض و بدون اينكه كسي مقابلشان بايستد شروع به فعاليت كرده بودند. خيلي احساس نگراني مي شد، حوزه با آن موقعيّتي كه داشت در مقابل اين كارها عكس العملي نداشت و هيچ مقابله اي مشاهده نمي شد.
اين مسأله باعث شد با بعضي از دوستان، كه قبلا خودشان به صورت انفرادي يكي دو نشريه به نام در راه حق، در مقابله با تبليغات مسيحيت منتشر كرده بودند، ملاقات شود و در نتيجه تصميم بر اين قرار گرفت تا به فضل و لطف الهي با يك برنامه ريزي كاملي همين كاري كه ايشان انجام دادند و با جوان ها ارتباط برقراركردند، حوزه با جوانها ارتباط برقرارنموده ويك سلسله مسائلي را درباره مسيحيت بيان كند و پاسخگوي القائات مبلغان مسيحيّت باشد.
با دوستان كه مذاكره كرديم آنها هم كم و بيش اين احساس را داشتند لذا موافقت كردند كه جلسه اي تشكيل گردد و موضوعاتي تعيين و تقسيم بندي شود و هر كس موظف باشد موضوع تعيين شده را تأليف و تنظيم كند و در جلسه مطرح كند سپس اين مطالب آماده بشود و به صورت نويي منتظر شود. افرادي كه در آغاز كار دعوت شدند برادران بزرگوار حضرات حجج اسلام آقايان: حاج سيد هادي خسروشاهي، حاج شيخ غلامرضا زنديه، حاج سيد جمال الدين دين پرور، حاج آقا ميرابوالفتح دعوتي، حاج شيخ روح الله سليم زاده و حاج سيد اسد الله مسعودي كاشاني و حاج شيخ زين العابدين قرباني و حاج سيد محمد خامنه اي بودند. همگي آنان از اين كار استقبال و نوشتن نشرياتي را شروع كردند...» (مجله پيام حوزه، شماره 2، ص 103).