مقدمه

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : اين كتاب در واقع نگاهي اجمالي و كوتاه و فهرست گونه، بر زندگي و آثار و كوشش ها و تلاش هاي ايشان، در زمينه هاي: فرهنگي، اجتماعي، سياسي در نيم قرن اخير است كه همراه چند عكس انتخاب شده از ميان صدها عكس، و معرفي مصور چند كتاب، ...

مقدمه
از مدت ها پيش، عده اي از دوستان، درخواست مي كردند كه براي آشنائي بيشتر نسل جديد با زندگي و آثار و فعاليت هاي اجتماعي ـ فرهنگي - سياسي والد ماجد حجت الاسلام والمسلمين استاد سيدهادي خسروشاهي، شرح حالي از ايشان تهيه و منتشر گردد، ولي متأسفانه توفيقي در اين زمينه به دست نمي آمد تا آنكه ايشان كتاب تحقيقي، تاريخي، مستند «علماي آذربايجان و تاريخ خاندان» خود را آماده نشر ساختند كه به ياري حق، به زودي در 600 صفحه، منتشر خواهد شد...
اين كتاب فرصتي پيش آورد كه بتوانيم گوشه هائي از تاريخ زندگي وآثار ايشان را از آن اقتباس كنيموبه اضافه يك مصاحبه دربرنامه چهره هاي ماندگار،شبكه2 سيما، و دو مقاله درباره ايشان، به شكل كتابي مستقل تقديم علاقه مندان  بنمائيم.
... همان طور كه ملاحظه مي نمائيد اين كتاب در واقع نگاهي اجمالي و كوتاه و فهرست گونه، بر زندگي و آثار و كوشش ها و تلاش هاي ايشان، در زمينه هاي: فرهنگي، اجتماعي، سياسي در نيم قرن اخير است كه همراه چند عكس انتخاب شده از ميان صدها عكس، و معرفي مصور چند كتاب، تقديم مي گردد.
دوستان علاقه مند به آشنائي بيشتر و كامل تر در اين رابطه به كتاب مورد اشاره - كه به زودي منتشر مي گردد - مراجعه نمايند.
از پيشنهادها و اعلام نظرهاي اساتيد و فضلا و همه اهالي فرهنگ، با مسرت، سپاسگزار خواهيم بود.
سيد محمود خسروشاهي
قم: مركز بررسيهاي اسلامي
پاييز 1386         
…ـ…
آدرس مكاتبه: قم، صندوق پستي: 136/37185
دفتر: خيابان صفائيه/ شماره 654 / ساختمان بعثت